Μεταφραστές ενωμένοι

bookstore
Standard

Το φθινόπωρο που μας πέρασε, οι μεταφραστές βιβλίων στα Ολλανδικά και τα Φλαμανδικά, αποφάσισαν να αρχίσουν μια σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό να γίνουν πιο «ορατοί». Όπου «ορατό» επί του προκειμένου σημαίνει να γίνει πιο γνωστός ο ρόλος του μεταφραστή στην παραγωγή ενός βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι οι εμπνευστές των κινητοποιήσεων δεν έχουν συγκεκριμενοποιήσει τους τρόπους με το οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι σχετικές εκδηλώσεις έχουν καταφέρει να κερδίσουν ένα σημαντικό μερίδιο προσοχής στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της Ολλανδίας και του Βελγίου. Έχουν όμως και την υποστήριξη φορέων όπως του κρατικού οργανισμού κονδυλίων για τα γράμματα (Fonds voor de Letteren).

Προσωπικά νομίζω ότι το πρόβλημα που προσπαθούν να θίξουν οι συγκεκριμένοι μεταφραστές, δεν είναι αποκλειστικά αυτών των δύο χωρών, αλλά γενικότερα του επαγγέλματος.

Φήμες ότι ο κλάδος θα υιοθετήσει τους τρόπους μειοψηφίας υπερφίαλων Ελλήνων μεταφραστών οι οποίοι προσπαθούν να μεταφέρουν τους προβολείς σ” αυτούς και μόνο, χτυπώντας αδιάκριτα όλους τους συναδέλφους τους, ελέγχονται ως ανακριβείς.