Crisis en onderwijs in Griekenland

Standard

Crisis en onderwijs in Griekenland:

Op 15 februari, in het kader van de variacolleges van de afdeling Nieuwgriekse taal- en letterkunde en Byzantinologie van de Universiteit van Amsterdam, assistant professor Vasilikí Kantzara geeft een lezing met onderwerp: «Crisis en onderwijs in Griekenland: krimpende middelen, groeiende solidariteit, toekomst-perspectieven»

Zoals bekend verkeert Griekenland in een crisis, zowel economisch als sociaal. Door de regering zijn in hoog tempo financiële maatregelen genomen met een ‘versoberend’ karakter, die het dagelijks functioneren aantasten van mensen, instituties en het land.

Het onderwijs wordt op veel manieren getroffen, direct en indirect, zichtbaar en on-zichtbaar, om maar te zwijgen van korte en langere termijn. Zo gaan alleen in Athene al zo’n tweeduizend scholieren ondervoed naar school, ergens anders vallen ze flauw in de klas, terwijl in de winter de verwarming (zonder olie) het vaak niet doet; bovendien ontbreken soms schoolboeken, maar ook docenten voor de klas en administratief personeel. Daarnaast steken racisme en xenofobie de kop weer op, terwijl veel hoogopgeleide Grieken naar het buitenland vluchten: de braindrain als wegvloeien van ‘hersen-kapitaal’.

De media laten een beeld zien van een kritieke situatie in onderwijs en maatschappij, die continu onder druk staan. Hoe wordt daarop gereageerd? De problemen in het onderwijs zijn divers, evenals de oplossingen. Maatschappelijke groepen en organisaties komen in actie op basis van solidariteit: van voedsel en kleren verzamelen tot gratis bijlessen aanbieden (in allerlei vakken) voor scholieren die dat nodig hebben, vooral als ze zich voorbereiden op het belangrijkste examen in hun leven, het toelatingsexamen voor de universiteit. De situatie roept vragen op als: wat zijn de langere-termijneffecten van de crisis voor het onderwijs, wat de gevolgen voor de samenleving?

Vasilikí Kantzara is sociologe en werkt als assistant professor aan de Panteion Universiteit voor Sociale en Politieke Wetenschappen in Athene. Zij is aan de Universiteit Utrecht gepro-moveerd op een onderwerp in verband met het onderwijs; onderzoek naar de relatie onderwijs-maatschappij vormt een hoofdthema van haar wetenschappelijk werk, bijv. in twee van haar boeken, Onderwijs en Samenleving (Athene 2008, Polytropon) en De grenzen van het onderwijs (Athene 2010, Atrapos) en tal van artikelen (doorgaans in het Grieks, soms ook Engels; zie http://panteion.academia.edu/Vasiliki_Kantzara).

Tijdstip: alle variacolleges vinden plaats op vrijdagmiddag en beginnen om 15.30 uur precies. Na afloop is er gelegenheid tot napraten tijdens een borrel.

Plaats: De variacolleges vinden plaats in het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, of in het Bungehuis, Spuistraat 210 (zie verder ter plaatse bij elk college).

Toegang: de variacolleges zijn vrij en kosteloos toegankelijk.

Nadere informatie: op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur: tel. 020-525.2610

Bron: persbericht